• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2012
  • Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
  • Biblia, Pismo święte - jak czytać? ABC Biblii.
Previous Next

Dlaczego jestem Katolikiem - 7 argumentów

Zobacz VIDEO członka wspólnoty Betlejem
i studenta teologii - Mikołaja Kapusty.

Dlaczego jestem i zawsze będę Katolikiem?
Oto 7 rozwiniętych argumentów, które mnie przekonują, a może umocnią i Ciebie - Katoliku.

Wielki Post 2014 - dz.14

18.III.2014

(Iz 1, 10.16-20)

Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!

radykalne wezwanie największego z proproków ST.

Wielki Post 2014 - dz.13

17.III.2014

(Łk 6,36-38)

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

Wyraźny nakaz, nic więcej nie potrzeba

Wielki Post 2014 - dz.12

16.III.2014

(Rdz 12,1-4a fragm.)

(Rdz 12,1-4a) Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.

To nie zwykłe polecenie.
To wysadzenie wszystkiego, co było dotychczas dla Abrama oparciem - w powietrze.

Wielki Post 2014 - dz.11

15.III.2014

(Pwt 26,16-19 fragm.)

Mojżesz powiedział do ludu: Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.

Umowa, kontrakt, przymierze...

Wielki Post 2014 - dz.10.

14.III.2014

(Mt 5,20-26; fragm.)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów,
NIE WEJDZIECIE
do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

To straszne!
Nie ma znaczenia, że jestes ochrzczony....

Wielki Post 2014 - dz.9.

13.III.2014

(Ps 138,1-3.7-8 fragm.)

REFREN:
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Jednym z owoców nawrócenia -uwielbienie Boga.

Wielki Post 2014 - dz.8.

12.III.2014

(Jon 3,1-10)

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obloką się w wory, niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami.

Wielki Post 2014 - dz.7.

11.III.2014

(Iz 55,10-11)

To mówi Pan Bóg: Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Powtórzę:

tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

Wielki Post 2014 - dz.6.

10.III.2014

Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu.
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Ostatnie zdanie ("wyboldowane") występuje w tekście jako pierwsze
Przesunąłem je na koniec,

Wielki Post 2014 - dz.5.

9.III.2014

Z "dzisiejszej"" Księgi Rodzaju:

On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli.

w dzisiejszych czytaniach skrócona ale najlepsza instrukcja jak nie rozmawiać z szatanem.

Wielki Post 2014 - dz.4.

8.III.2014

Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Rozraduj życie swego sługi,
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
( z dzisiejszego Psalmu)

Wielki Post 2014 - dz.3.

7.III.2014

(Iz 58,1-9 fragm.) Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?
Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia?
Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.

Wielki Post 2014 - dz.2.

6.III.2014

Mojżesz przemówił do ludu: Patrz!
Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię,
kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie
(Pwt 30,15-20)

Same konkrety:

Wielki Post 2014 - ŚRODA POPIELCOWA

5.III.2014 - ŚRODA POPIELCOWA

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! (Jl 2,12-13)

Spójrz na siebie - na nowo

Co mam zmienić w swoim życiu a raczej...

Rekolekcje Letnie 2014 /info.1.

Ponieważ dostaliśmy już teraz, na początku roku
kilka maili ze zgłoszeniami
i zapytaniami odnośnie Rekolekcji Letnich 2014
otwieramy:

Zapisy na Rekolekcje Letnie 2014

(nazwa własna "Rekolekcje na Wyspie")
Proszę kierować pytania na e-mail: michal (at) gdan.pl
ps. Ze względu na wiele złośliwych wpisów (w formularzu) w poprzednim roku
od tego roku adres podstrony z formularzem zapisu na rekolekcje letnie będzie
wysyłany na maila każdemu chętnemu

TERMIN REKOLEKCJI LETNICH:

ADHORTACJA APOSTOLSKA

EVANGELII GAUDIUM

Papież Franciszek adhortacja

Dwa dni temu

Papież Franciszek opublikował:

ADHORTACJA APOSTOLSKA

EVANGELII GAUDIUM

Już dziś, specjalnie dla Was zamieszczamy
polski tekst tej Franciszkowej Adhortacji


O GŁOSZENIU EWANGELII

WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Transmisja z "CCC" - na żywo!

„Całe Ciało – Cała Ewangelia – Całemu Światu”

TRANSMISJA NA ŻYWO! 14-16.11.2013 r.

Świadectwo Marcina Boczka - warto!

Świadectwo Marcina Boczka

Naprawdę warto posłuchać!

Transmisja na żywo z Warszawy!

II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

"OBUDZIĆ OLBRZYMA" 19-22.09.2013 r.

Transmisja na żywo z Warszawy! (LumenTV.pl)

dziś, w niedzielę 22.IX zapraszamy od godz. 9.00!

(teraz konferencja Biskupa Grzegorza Rysia)


LINK do transmisji

(Pomagamy w tej transmisji na żywo
opieką techniczną na stronie LumenTV.pl
)

Ewangelizacja na barce

Biskup Grzegorz Ryś

Lipiec 2013

Biskup Grzegorz Ryś

Polecam serdecznie! Cała godzina ale warto!

Papież Franciszek o plotkowaniu

xxx

Papież: Nie zabijaj językiem!

"Tam, gdzie jest Bóg, nie ma nienawiści, zawiści i zazdrości. Nie ma też takich plotek, które uśmiercają braci" - stwierdził papież Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Po wakacyjnej przerwie Ojciec Święty podjął sprawowanie Mszy św. z grupami wiernych.

[Papież ma rację: nigdzie tak nie zabijają słowem tak mocno jak w małych grupach, wspólnotach czy rodzinach...]

"Wiem wszystko, co robię" ;-)


Tymek:

"Wiem wszystko, co robię"

czyli najlepsza recenzja naszych tegorocznych Letnich Rekolekcji:

"Rekolekcje Na Wyspie 2013"

;-)

Zdjęcie z Rekolekcji Letnich 2013

Zakończyliśmy dziś nasze pierwsze rekolekcje letnie "na Wyspie"

W rekolekcjach uczestniczyły 104 osoby

z różnych miast i miejscowości: Nowy York (USA), Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin, Toruń, Świdnik, Łuków, Pszczyna, Kościerzyna, Żory, Stare Babice k. Warszawy, Oborniki Wielkopolskie, Kleczew k. Konina, Stężyca, Sulęczyno.
Pisaliśmy w zaproszeniu, że nasze rekolekcje letnie są dla wszystkich:
najmłodszy uczestnik miał 52 dni
( w czerwonym wózku), najstarszy 87 lat.

Zapraszamy za rok:

28.07. (poniedziałek) - 2.08. (sobota) 2014 r.

...w tym samym, pięknym miejscu!

Zdjęcia i katechezy oraz homilie z rekolekcji wkrótce.

Na powyższym zdjęciu grupowym brakuje ok. 20 uczestników...
Zdjęcie z rekolekcji duże
do druku: kliknij /poniżej/ WIĘCEJ!

Czuwanie - wigilia Zesłania Ducha Świętego

xxx
Wczoraj uczestniczyliśmy w:

Czuwanie modlitewne

w wigilię Zesłania Ducha Świętego

Cieszymy się z tego, że w tak licznej grupie moglismy razem uwielbiać Pana w Duchu Świętym
Co prawda modliłem się wcześniej (Michael) by ziemia zatrzęsła się w czasie Czuwania, ale Pan aż nadto wysłuchał tę modlitwę i pioruny walące dookoła koscioła przez kilkadziesiąt minut powodowały, że nie tylko ziemia ale i chyba mury się trzęsły (a na pewno nasze serca ;-) ).

Rekolekcje Letnie

WAKACJE Z BOGIEM 2013 - na Kaszubach!

To są rekolekcje OTWARTE dla wszystkich chętnych.

Zakończyliśmy / wczoraj 29.VII. o godz. 21.00 ;-) /
zapisy na tegoroczne Rekolekcje Letnie.

Zapraszamy za rok w tym samym terminie i miejscu!

Zapisują się ludzie (i całe rodziny) z całej Polski:

Warszawa, Świdnik, Toruń, Śląsk, Rumia,

Gdynia, Kościerzyna, Szczecin, Gdańsk itp.!

Osoba dorosła: 65 zł/doba (nocleg + pełne wyżywienie). Dzieci: zniżki

Informacje podstawowe i szczegółowe - poniżej plakatu

Strzałka na plakacie pokazuje
miejsce naszych Rekolekcji Letnich "Wakacje z Bogiem"


br />

Więcej: Informacje podstawowe + zdjęcia + zapisy


TEMAT

CZAS APOKALIPSY

Jak przygotować się na przyjście Pana?

Temat opracowywany jest na bazie Listów św. Piotra,
prosimy więc o przeczytanie tych listów wcześniej.

TERMIN

Początek:

RECEPCJA od: 31.07.2013, środa, od godz. 16.00
(faktycznie od godz. 14.00)
-------------------------------------
START REKOLEKCJI: 31.07.2013, środa, godz. 18.00 (KOLACJA)

===============================
Zakończenie:
niedziela 4.08.2013, ok. godz. 15.00.

KOSZT

Osoba dorosła: 65 zł/doba (nocleg + pełne wyżywienie)

Dziecko do lat 8: 48 zł/doba (nocleg + 1/2 porcji)

B. małe dziecko (nie zajmuje dużego łóżka i jest karmione przez rodziców):
20 zł / cały pobyt

(!) Przedpłata: 100 zł (osoba dorosła), 70 zł (Dziecko do lat 8)

ZAPISY

FORMULARZ:

ŹRÓDŁA

Świadectwo:
jak doszło do tego, że organizujemy Letnie Rekolekcje Biblijne
"Wakacje z Bogiem"

Link do świadectwaZdjęcia naszego ośrodka rekolekcyjnego:

Informacje szczegółowe

Rekolekcje letnie organizujemy 13 raz z rzędu, ksiądz Stanisław Fyda z Gdyni (współorganizator) będzie obecny cały czas.

Dla dzieci powyżej 3 lat (w czasie zajęć katechetycznych dla dorosłych) będzie zorganizowana opieka.

Zapisy i pytania: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub   Michael tel. 607 154 100

Zapraszamy serdecznie WSZYSTKICH CHĘTNYCH

(z Kaszub, okolic Gdańska i naszych czytelników i sympatyków z Internetu)

Już w zeszłym roku gościliśmy kilka rodzin z dziećmi, które poznały nas i zapisały się przez te stronę internetową.
Cieszymy się, że w tym roku jest podobnie - już mamy pierwsze zgłoszenia osób, które znalazły nas "w Internecie".

Katechezy (konferencje), jak co roku, będą w większości oparte o Pismo św. i będą poruszać nasze codzienne, osobiste i rodzinne problemy.
Przyjedź i poszukajmy razem, we wspólnocie, nad pięknym kaszubskimi jeziorami - odpowiedzi na problemy wiary!
.
Codziennie Msza św., adoracja, wieczorem spontaniczne uwielbienie z modlitwami wstawienniczymi o uzdrowienie.

Po obiedzie 4,5 godzinny (!) blok czasu wolnego - strzeżone kąpielisko 100m od domków,
gdzie będziemy spać! (rowery wodne, kajaki, żaglówki do wypożyczenia, pomost + ogrodzony brodzik dla maluchów).

PLAN dnia rekolekcyjnego

7 15


Jutrznia (tylko dla chętnych)
8 00


Śniadanie
9 00


I Konferencja
9 40


Przerwa
9 50


II Konferencja
10 30 do 11 20 Modlitwa Osobista (+ Adoracja)
11 20


Przerwa
11 30 do 12 40 Grupy dzielenia
12 40


Przerwa
13 00


Obiad
13 30 do 18 00 Czas wolny:

Kąpielisko, zajęcia sport., spacery itp.
18 00


Kolacja
18 30


Przerwa
19 00


Msza Święta
20 00 do 21 30 Spotkanie Modlitewne


Opieka nad dziećmi od godz. 850 do 1245

Wkrótce więcej danych szczegółowych.

W razie pytań proszę o kontakt

Pozdrawiamy ciepło ze słonecznych Kaszub!

Ps. Od nas jest blisko nad morze. Do Bałtyku godzina drogi:

  • do Gdańska lub
  • do Łeby.

Można więc połączyć czas rekolekcyjny z wizytą nad pięknym, polskim morzem!
No i Kaszuby! setki jezior i lasy. Dla każdego coś miłego.
Zapraszamy serdecznie na:

Rekolekcje Letnie: "WAKACJE Z BOGIEM 2013"

na Kaszubach!

Oto lokalizacja/mapka naszych rekolekcji
GPS: 54.202014, 17.721977

Rekolekcje Letnie 2013 - "Wakacje z Bogiem"

Nowe zdjęcia! Z 7.VII.2013 r.


kościół, domki, teren wokół, wiata, gril, hala sportowa, boiska, ścianka wspinaczkowa, kapielisko, parking itp.

Zapisy na Rekolekcje Letnie 2013

Jeżeli chcesz spędzić z rodziną (czy samemu) kilka dni nad pięknym i dużym kaszubskim jeziorem z ludźmi, którzy poszukują i znajdują Boga - zapraszamy serdecznie!

We wcześniejszych artykułach informacje szczegółowe.

ZAPISY. Link do formularza: - kliknij "Więcej" pod tym tekstem.


Nie odkładaj zapisów na nasze rekolekcje, bo może zabraknąć miejsc!
(Już zapisało się kilkadziesiąt osób)

Temat główny rekolekcji

Rekolekcje Letnie: "WAKACJE Z BOGIEM 2013"

Temat główny rekolekcji:

"CZAS APOKALIPSY. Jak przygotować się na przyjście Pana?"

Koszt Rekolekcji 2013

Koszt Rekolekcji Letnich "WAKACJE Z BOGIEM" - Mausz 2013

Plan dnia rekolekcyjnego

Rekolekcje Letnie: "WAKACJE Z BOGIEM 2013"

Plan dnia rekolekcyjnego

Więcej artykułów…

Strona 1 z 9

pierwsza
poprzednia
1

REKOLEKCJE LETNIE 2014

Zapraszamy serdecznie na:

"Rekolekcje na Wyspie"

CENA za 1 dzień:

(jest 5 dni)
nocleg + wyżywienie:

69 zł - osoba dorosła

49 zł - dziecko do 8 lat"Rekolekcje na Wyspie" to święty czas dorocznej zadumy nad swą wiarą dla rodzin z dziećmi (będzie opieka) i osób samotnych.

START:
28.07. (poniedziałek) - godz. 17.00
ZAKOŃCZENIE:
2.08. (sobota) 2014 r. - godz. 15.00

Zaproszenie dla wszystkich chętnych wierzących i poszukujących.
Szczegóły wkrótce w dziale: Rekolekcje Letnie
Zapisy od 24 marca do 30 maja 2014 r.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 14 lat...
Ksiądz będzie obecny cały czas na rekolekcjach.

Możliwe wynajęcie dodatkowego miejsca w ośrodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dziećmi:

opieka nad dziećmi w trakcie zajęć do obiadu

osobna grupa nastolatków z 21-letnim animatorem

4-5 osobowe pokoje z łazienką (kafelki!) i antresolą, na parterze, z wyjściem na trawnik

Mamy z małymi dziećmi mogą słuchać konferencji na kocyku (trawa) przy kościółku.

Strzeżone kąpielisko z brodzikiem

Wypożyczalnia sprzętu pływającego

KONTAKT
Proszę ŚMIAŁO pytać o wszystko !
Tel.: Michał 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 godziny wolnego
                  W JEDNYM BLOKU!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osób samotnych.

Świadectwo Michaela

Uatrakcyjnij stronę WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowaną treścią na swoją stronę WWW!
Poniżej (działający) przykład jednej
z trzech proponowanych szerokości:
Zobacz:
wszystkie przykłady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
którą pomagamy redagować.

Zostań teologiem!

Zostań teologiem

na miarę czasów!

Polecamy wszystkim poszukującym PRAWDY:

Nauka na UKSW (Ośrodek Badań Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sześć lat.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów,
ćwiczeń i praktyk i mają za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od października 2006 roku studia teologiczne prowadzone są w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artykuły chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dziećmi

i osób samotnych.

W pięknym Sulęczynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczegóły o Rekolekcjach Letnich 2013

Z całego serca dziękujemy!

Z całego serca dziękujemy!

Chcieliśmy podziękować wszystkim osobom,
które w ubiegłym roku  przekazały 1% swojego podatku na Filipka.

Nasz synek Filip Kaszuba nadal
potrzebuje kosztownej rehabilitacji
...

Więcej...

Ile osób na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Do II "Rekolekcji na Wyspie" (Rekolekcje Letnie)

pozostało:
Lipiec 28, 2014 18:00
- Lat
Miesięcy
Dni
Godzin
Mins.
Secs.

Czytanie Pisma świętego jako Słowa Bożego:

1Najpierw się pomódl: poproś Boga o otwarcie serca i obdarowanie cię Duchem Świętym.

2Uświadom sobie zanim otworzysz Biblię: będziesz rozmawiał z samym Bogiem, otwórz całkowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej św. Łuka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem możesz przeczytać pozostałe Ewangelie już w normalnej kolejności

4W tekst Biblii wchodź powoli: i z uwagą, tu każde zdanie i słowo ma znaczenie. Skup się na Jego słowie

5Staraj się zrozumieć: i zapamiętać co czytasz. Zapisz sobie ważne dla ciebie zdanie, by później je kontemplować.

6Rozpraszające ciebie myśli: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwilę i poproś Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasięgu światowym.
Nie ma jednego założyciela,
nie ma też listy członków.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza Polską. Postanowili przenieść to doświadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na świecie

Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS to "zrzeszenie zrzeszeń" grup Odnowy Charyzmatycznej na świecie.

Czy istnieje wspólnotologia

czyli nauka o wspólnotach modlitewnych ?

 

Świeccy w Kościele - śpiący rycerze ?

Prawa i obowiązki świeckich w KK

 

Spotkania modlitewne

dla każdego !

Modlitwa spontaniczna, śpiewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy każdą chętną osobę !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dział  poświęcony podstawowym wiadomościom o Biblii. Specjalnie utworzony z myślą o początkujących czytelnikach Pisma świętego.

Czytaj więcej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sulęczynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego Słowem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013