• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

Rekolekcje Letnie 2015 - LINK

Wielki Post 2015 #14

„Czemu wymieniasz moje przykazania
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności,
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Wielki Post 2015 #13

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
(Łk 6,36-38)
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni;
Ulubione zdanie ludzi (często niewierzących), którzy cytują go, gdy ktoś zwraca im uwagę, że źle postępują.

Wielki Post 2015 #12

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem - powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę.

Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem.
Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego!
Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach.

(Rdz 22,1-2.9-13.15-18 fragm.)
Moim zdaniem to jeden z najtrudniejszych do zrozumienia tekstów w Biblii.
Bóg nakazuje zabic Abrahamowi jedynego syna,

Wielki Post 2015 #11

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie;

(Mt 5,43-48 fragm.)
To trudne... Miłować nieprzyjaciół

Wielki Post 2015 #10

I po co rekolekcje wielkopostne?

To mówi Pan Bóg: A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował.

Wielki Post 2015 #9

Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła: Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy.

Wielki Post 2015 #8

Jest szansa!


I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Wielki Post 2015 #7

Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
(Mt 6,7-15 fragm.)

Modlitwa w oryginale brzmi trochę inaczej niż w naszym katechiźmie...

Wielki Post 2015 #6

Dzisiaj fragment Ewangelii, któzy łudzą się (grzesząc na potęgę),
że piekła nie ma...
Niektórzy o tym (o zgrozo!) nauczają w Kościele.

Wielki Post 2015 #5

Prośba do Boga i pokój w sercu


Dzisiejszym psalmem modlę się do Boga
o skuteczne MOJE nawrócenie. W tym samym psalmie znajduję zapewnienie
o tym,
że Bóg będzie skutecznie (w mojej sprawie) działał.
Oczywiście wymaga ode mnie współpracy, wysiłku.
Panie pomóż!

Wielki Post 2015 #4

Dziś nakaz (bardzo wyraźny!) ale i obietnica błogosławienstwa:
Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział,

Wielki Post 2015 #3

Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.

(Iz 58,1-9) fragm. Bądźmy uważni, by nie tworzyć pozorów nawracania się,

Wielki Post 2015 #2

Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?
(Łk 9,22-25)

Nie ma skuteczniejszej porady na początek Wielkiego Postu.
No i jaki coach. zatem zacznijmy.

Wielki Post 2015 #1

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!

Wielki Post to najlepszy okres w roku do zastananowienia się nad swoim życiem, celami, wartościami, postępowaniem...

Rekolekcje Letnie 2015

Znamy już:

TEMAT „Rekolekcji na Wyspie 2015”:

„Rozmowa z Bogiem i z sobą samym – czyli modlitwa osobista i rachunek sumienia”


W wielu rozmowach kuluarowych i ankiecie końcowej podkreślaliście, że dobrze by było, by nasze Rekolekcje Letnie były dłuższe. Uwzględniając te Wasze sugestie (i nasze pragnienia :)) przedłużamy o jeden dzień nasze rekolekcje /będą trwały od niedzieli do soboty/.

TERMIN „Rekolekcji na Wyspie 2015”:

START: 2 sierpnia (niedziela) godz. 1700

RECEPCJA od godz. 1400
pokoje wolne od godz.: 1400
Kolacja 2.08.2015 o godz. 1800

Msza św. (niedzielna!) 2.08.2015 - o godz. 1900,
kościółek 1,5 km przed ośrodkiem
bezpośrednio po Mszy św. spotkanie organizacyjne (o rekolekcjach, zasadach i regulaminach,
o programie dnia, opiece nad dziećmi, czasie wolnym itp...)

ZAKOŃCZENIE: 8 sierpnia (sobota) godz. ok. 1100

Pokoje należy zwolnić do godz 1200

Można oczywiście indywidualnie (poza rekolekcjami) przedłużyć pobyt (przed lub po rekolekcjach) lub połączyć udział w rekolekcjach z wyjazdem nad morze.

Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Dorośli i dzieci powyżej 8 lat: 75 zł/doba (nocleg + pełne wyżywienie)
  • Dzieci do 8 lat - łóżko i 1/2 porcji: 53 zł/doba (od 3 dziecka 50 zł/doba !)
  • Dzieci nie zajmujące łóżka i bez porcji: 30 zł za cały pobyt

UWAGA ! OPIEKA dla dzieci: od 4 roku życia dziecka,
w programie dnia od godz. 845 do 1255

Dysponujemy pokojami 2, 3 i 4 osobowymi w pawilonach oraz mieszkaniami 5-osobowymi w domkach, jednak:

Zastrzegamy sobie prawo do łączenia noclegów dla osób samotnych czy małżeństw bez dzieci:
[w przypadku skończenia się pokoi 2-osobowych - na razie pokoje są jeszcze wolne]

(np. 3, 4 lub 5 mężczyzn w jednym pokoju, czy w mieszkaniu w domku - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 małżeństwa bez dzieci, które nie przyjechały razem mogą zostać zakwaterowane w jednym, 4-osobowym pokoju)

Pierwszeństwo rezerwacji mieszkań w domkach mają rodziny z trójką lub większą ilością dzieci.

(gdy dzieci zajmują trzy łóżka - a rodzice dwa.)


Pary narzeczeńskie i grupy młodzieży obojga płci nie mogą być
(z oczywistych względów) zakwaterowane razem/jednocześnie w pokoju czy domku.
To samo dotyczy tzw. związków niesakramentalnych.

ZAPRASZAMY do zapisu:


Formularz zapisu na: "Rekolekcje na Wyspie 2015"Więcej artykułów…

Strona 1 z 16

pierwsza
poprzednia
1

Rekolekcje Letnie 2015

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2015" Znamy już:

TEMAT „Rekolekcji na Wyspie 2015”:

„Rozmowa z Bogiem i z sobą samym – czyli modlitwa osobista
i rachunek sumienia”

W roku 2011 było nas ok. 30 osób
w roku 2012 było nas ok. 60 osób,
w roku 2013 było nas ok. 100 osób,
w roku 2014 było nas ok. 140 osób
a w 2015...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdjęcie zbiorowe z roku 2014:

Zdjęcie zbiorowe z roku 2013:

Zdjęcie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to święty czas dorocznej zadumy nad swą wiarą dla rodzin z dziećmi (będzie opieka) i osób samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKOŃCZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich chętnych wierzących i poszukujących.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Dorośli i dzieci powyżej 8 lat: 75 zł/doba (nocleg+ pełne wyżywienie)
  • Dzieci do 8 lat - łóżko i 1/2 porcji: 53 zł/doba (od 3 dziecka 50 zł/doba !)
  • Dzieci nie zajmujące łóżka i bez porcji: 30 zł za cały pobyt

Zastrzegamy sobie łączenie noclegów dla osób samotnych czy małżeństw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 mężczyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 małżeństwa, które nie przyjechały razem mogą zostać zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzeczeńskie i grupy młodzieży obojga płci nie mogą być
(z oczywistych względów) zakwaterowane razem w pokoju czy domku. Zobacz zdjęcie z zeszłego roku (2014) i film z wrażeniami uczestników z 2013 roku:
LINK (otworzy się w nowej karcie)
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 15 lat...

Możliwe wynajęcie dodatkowego miejsca w ośrodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dziećmi:

opieka nad dziećmi w trakcie zajęć do obiadu

osobna grupa nastolatków
z 22-letnim animatorem Mikołajem Kapustą, znanym videoblogerem: jego kilka filmów obejrzało na YouTube ponad 100.000 (sto tysięcy) osób.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z łazienką (kafelki!) i antresolą, na parterze, z wyjściem na trawnik

Mamy z małymi dziećmi mogą słuchać konferencji na kocyku (trawa) przy kościółku.

Strzeżone kąpielisko z brodzikiem

Wypożyczalnia sprzętu pływającego

KONTAKT
Proszę ŚMIAŁO pytać o wszystko !
Tel.: Michał 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i pół!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osób samotnych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj się z nami także przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zachęcamy też do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

Świadectwo Michaela

Zostań teologiem!

Zostań teologiem

na miarę czasów!

Polecamy wszystkim poszukującym PRAWDY:

Nauka na UKSW (Ośrodek Badań Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sześć lat.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów,
ćwiczeń i praktyk i mają za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od października 2006 roku studia teologiczne prowadzone są w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artykuły chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dziećmi

i osób samotnych.

W pięknym Sulęczynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczegóły o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najczęściej czytane

Ile osób na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Polecamy

Klub Książki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stronę WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowaną treścią na swoją stronę WWW!
Poniżej (działający) przykład jednej
z trzech proponowanych szerokości:
Zobacz:
wszystkie przykłady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
którą pomagamy redagować.

Czytanie Pisma świętego jako Słowa Bożego:

1Najpierw się pomódl: poproś Boga o otwarcie serca i obdarowanie cię Duchem Świętym.

2Uświadom sobie zanim otworzysz Biblię: będziesz rozmawiał z samym Bogiem, otwórz całkowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej św. Łuka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem możesz przeczytać pozostałe Ewangelie już w normalnej kolejności

4W tekst Biblii wchodź powoli: i z uwagą, tu każde zdanie i słowo ma znaczenie. Skup się na Jego słowie

5Staraj się zrozumieć: i zapamiętać co czytasz. Zapisz sobie ważne dla ciebie zdanie, by później je kontemplować.

6Rozpraszające ciebie myśli: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwilę i poproś Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasięgu światowym.
Nie ma jednego założyciela,
nie ma też listy członków.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza Polską. Postanowili przenieść to doświadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na świecie

Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS to "zrzeszenie zrzeszeń" grup Odnowy Charyzmatycznej na świecie.

Czy istnieje wspólnotologia

czyli nauka o wspólnotach modlitewnych ?

 

Świeccy w Kościele - śpiący rycerze ?

Prawa i obowiązki świeckich w KK

 

Spotkania modlitewne

dla każdego !

Modlitwa spontaniczna, śpiewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy każdą chętną osobę !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dział  poświęcony podstawowym wiadomościom o Biblii. Specjalnie utworzony z myślą o początkujących czytelnikach Pisma świętego.

Czytaj więcej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sulęczynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego Słowem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013